НОВИНИ

27.03.2009 г.
Доброволци помагат за интеграцията на деца от социални заведения
Младежите от целевата група ще участват в инициативите, организирани от БМЧК
ОС на БЧК- Ямбол е партньор на общината по проекта „Предоставяне на възможности за придобиване на житейски умения за самостоятелен живот в малък групов дом”. Той е финансиран по програмата ФАР „Деинституционализация посредством предоставяна на услуги в общността за рискови групи”. Чрез проекта се създават условия за самостоятелен начин на живот, близък до семейната среда и се постига ефективна социална интеграция на децата, отглеждани и възпитавани в ДДЛРГ „Ю. Гагарин” – Ямбол. БМЧК ще провежда обучения на целевата група по различни актуални за младите хора теми: трафик на хора, зависимости, СПИН и др. Младежите от целевата група ще участват в инициативите, организирани от БМЧК.