НОВИНИ

26.03.2009 г.
БМЧК ще участва в учредяването на младежки съвет
БМЧК участва в работна среща, организирана от общината, за учредяване на Младежки съвет.
На срещата присъстваха представители на всички училища в града и други неправителствени организации, работещи с младежи.
Срещата беше открита от кмета на община Ямбол Г. Славов. Присъстваха и зам.- кметът Н. Данкинова, регионалният координатор на ДАМС и др. Беше представен примерен проект на Общинска стратегия за развитие на младите хора. Всички участници се ангажираха да обсъдят стратегията с връстниците си и да направят своите предложения и корекции към нея. След месец отново се планира среща, за да бъде учреден Младежкият съвет.