НОВИНИ

22.04.2014 г.
Представител на БЧК участва в мисия в Украйна
По молба на Украинския Червен кръст, МФЧК/ЧП в тясно сътрудничество с БЧК, командирова Ясен Сливенски – директор на „Мениджмънт на бедствията“, ресурсен представител на МФЧК/ЧП и член на Регионалния екип за реагиране при бедствия, да подпомогне украинските колеги в актуализиране на плана за реакция в извънредни ситуации, да съдейства в съответствие с одобрените планове и бюджети за изпълнението на дейностите на Федерацията в Украйна.
Мисията в Украйна беше сложна и доста напрегната, но въпреки това представителят на БЧК успя методически да подпомогне укрепването на капацитета на националното дружество, за да бъдат изработени основни документи в областта на мениджмънта на бедствията. Изготвени бяха план за непредвидени ситуации, фокусиран върху динамичното развитие на обстановката в Крим и възможното движение на населението (вътрешно разселени лица), препоръки и предложения за авариен план (готовност за бедствия и конфликти) и концепция по мениджмънт на бедствията на Украинския Червен кръст.

Разработен беше и документ за стандартните оперативни процедури, който има три фази (жълта, оранжева и червена), за адекватна реакция в зависимост от развитието на ситуацията и на дейностите по мобилизация и подкрепа.

Всички дейности по време на мисията бяха съгласувани с ръководството на Украинския Червен кръст, с координатора по бедствията на Зона Европа и с координатора от Зона Европа, който отговаря за региона.