НОВИНИ

09.05.2014 г.
БЧК обучава полицаи да помагат при водни инциденти
Водноспасителната служба при Българския Червен кръст организира обучение на служителите на МВР от цялата страна за „Оказване на помощ при водни инциденти“.
Под ръководството на доц. Стоян Андонов – председател на Националната комисия по водно спасяване при БЧК, служителите на МВР бяха запознати с опасностите при къпане и плуване, с начините за спасяване с професионални и подръчни средства и с правилата за оказване на първа долекарска помощ при водни инциденти.

Обучения по водно спасяване за служители на реда се провеждат във всички региони на страната. Вече преминаха успешно курсовете в Ловеч, Ямбол, Шумен, В. Търново, Ст. Загора, Разград, Варна, Бургас, Враца, Сливен, Пазарджик, Силистра, Търговище, Кюстендил. В тях се обучават служители на МВР от звената "Противопожарна безопасност и защита на населението" и "Охранителна полиция", а във Варна и Бургас в курса са включени и служители от Гранична полиция. До края на месец май предстои да се проведат обученията и в останалите области и трябва да бъдат обучени 700 души.