НОВИНИ

27.03.2009 г.
Българският Червен кръст е кандидат за член на Европейската платформа за възрастните хора
Българският Червен кръст е кандидат за членство в Европейската платформа за възрастните хора.
В сградата на НС на БЧК се проведе семинар, организиран от дирекция „Социална и здравна политика”, в който участваха директори и специалисти от областните червенокръстки организации, работещи по програма „Домашни грижи” (Смолян, Монтана, Пловдив, Благоевград, Добрич, Шумен, Русе, Ловеч, Враца и Търговище). Генералният директор на БЧК д-р София Стоименова откри семинара, а зам.-генералният директор д-р Надежда Тодоровска представи Европейската платформа за възрастните хора. Участниците съсредоточиха усилията си върху обсъждането и подготовката на „Платформа на БЧК за възрастните хора”. Документът ще бъде утвърден от Националния съвет на организацията и представен на предстоящата Национална конференция по проблемите на възрастните хора, която ще се проведе на 29 април т. г. в София под мотото „Солидарност между поколенията за по-добро общество”.
Българският Червен кръст е кандидат за членство в Европейската платформа за възрастните хора. Очаква се кандидатурата да бъде утвърдена в най-скоро време.