НОВИНИ

27.03.2009 г.
Открит урок по първа помощ за обучители
Проведе се вторият за годината открит урок за обучители по първа долекарска помощ (ПДП)
Проведе се вторият за годината открит урок за обучители по първа долекарска помощ (ПДП), в който взеха участие 20 лектори, обучаващи кандидатите за водачи на моторни превозни средства в столицата. На срещата бяха уточнени и демонстрирани най-съвременните методи, техники и похвати в първата долекарска помощ, съобразени с европейските стандарти. На открития урок присъстваха ръководители и специалисти на столичната червенокръстка организация.
До края на годината ще бъде проведен още един открит урок по ПДП с обучители от областите Пловдив, Пазарджик и Смолян.