НОВИНИ

19.03.2014 г.
Най-висшият форум на Българския младежки Червен кръст ще се проведе в Кърджали
Седемдесет делегати от клубовете на БМЧК в цялата страна ще участват в Националния събор на Българския младежки Червен кръст от 21 до 23 март 2014 г. Домакин на тазгодишното заседание ще бъде областната организация на БЧК – Кърджали, която през 2014 г. чества 100 годишнина от създаването си.
Дневният ред на форума предвижда приемането на отчет за дейността на БМЧК за 2013 г., в който са отразени резултатите и постиженията на младежката организация в многообразната й дейност.

Националният събор ще обсъди и приеме и План за работа на Българския младежки Червен кръст за 2014 г., както и ще дебатира върху някои организационни предизвикателства. Важна част от дневния ред е и изборът на членове на Оперативно бюро – изпълнително-разпоредителен орган на БМЧК и за Проверителна комисия – контролен орган на младежката организация, за овакантени места.

В работата на Националния събор ще участват: генералният директор на БЧК - доц. д-р Красимир Гигов, зам.-генералният директор д-р Славита Джамбазова, председателите на БМЧК от изминали периоди – г-н Христо Паунов и г-н Дамян Лечев. От страна на домакините, БЧК – Кърджали, гости на форума ще бъдат председателят на областната организация д-р Тодор Черкезов, директорът на секретариата на ОблС на БЧК г-жа Жана Чакърова, представители на общинската и областната администрация на Кърджали, партньори и съмишленици на организацията и др.

На 21 март 2014 г., от 11.30ч., в сградата на секретариата на Областния съвет на БЧК – Кърджали ще се проведе брифинг за медиите, с участието на г-н Кристиян Пеняшки – председател на БМЧК, г-жа Деница Баръмова – и.д. директор на дирекция „БМЧК“ към Националния съвет на БЧК, председателят на БЧК - Кърджали д-р Черкезов и г-жа Чакърова – директор на секретариата на ОблС на БЧК – Кърджали. Представителите на медиите ще получат повече информация за работата на младежката организация с децата и младите хора, както и за висшия орган на БМЧК – Националния събор.


През тази година Българският младежки Червен кръст ще отбележи 93 години от своето създаване. През 1921 г. тогавашното Върховно ръководство на Българското дружество „Червен кръст” взема решение за създаване на младежка организация към Българския Червен кръст. БМЧК е осмата младежка червенокръстка организация в света и вече 93 години работи за намаляване на социалната и здравната уязвимост на децата и младите хора в България и за приобщаването им към хуманитарните ценности и принципи.