НОВИНИ

21.03.2009 г.
Национален събор на БМЧК
В конферентната зала на хотел „България” в Добрич се проведе Петата сесия на Деветия национален събор и Първата сесия на Десетия национален събор на Българския младежки Червен кръст (БМЧК) – най-висшия форум на организацията.
Официални гости бяха председателят на БЧК Христо Григоров, зам.-генералният директор на организацията д-р Славита Джамбазова и кметът на Добрич Детелина Николова.
Авторитетът на БЧК до голяма степен се дължи на младите червенокръстци, заяви Христо Григоров. Той сподели, че домакинството на Добрич е оценка за работата на местната структура на БМЧК. "Младите хора дават облика на Българския Червен кръст. Те са нашето бъдеще, но те са и нашето настояще. Станахме свидетели на акциите им на ГКПП „Кулата” и Хаинбоаз. Засега повече са учениците, но към нашата дейност проявяват все по-голямо внимание и студенти" – каза още Христо Григоров.
Делегатите отчетоха дейността си за периода 2005-2008 г., давайки висока оценка за изтеклия мандат на ръководството на младежката организация. В характеризиращия се с голяма динамичност период, акцент беше поставен върху повишената вътрешноорганизационна култура на младите червенокръстци – фактор за изграждането на стабилна основа при работата на новоизбраното ръководство на БМЧК. Червеният кръст е успешна алтернатива на негативните явления сред младите хора - секти, наркотици, насилие. БМЧК участва в десетки програми и проекти. Най-важните сред тях са превенция на насилието и трафика на хора /изключително актуална тема в българското общество/ и международното хуманитарно право. През 2008 г. членовете на Младежкия Червен кръст са 3977 в 354 клуба, а доброволците - 2744. Организацията е съществено укрепнала на национално и местно ниво. Многобройни са проведените обучения и национални и регионални срещи. Изключително внимание БМЧК е отделил на дейността на младежките аварийни екипи и училищните екипи за оказване на първа долекарска помощ. Значителна е и социалната дейност на младите червенокръстци. Сред най-мащабните акции е разпределянето на 150 000 кг сухо мляко - дарение от Швейцарския Червен кръст за детски социални заведения и за индивидуални получатели, както и акцията "Два пъти Коледа" - пак с швейцарските партньори, за раздаване на детски играчки, учебни пособия и помагала. Друга успешна дейност на доброволците е общуването с децата от социалните заведения за тяхната активна интеграция в обществото. Добри резултати дава работата на БЧК в българските училища за утвърждаване на здравословния начин на живот. Партньорският проект на БМЧК с “Кока-Кола” – “Книги на моето детство” беше насочен към създаване на трайни навици за общуване с детската литературна класика и обогатяване на фондовете на стотици училищни и читалищни библиотеки.
Първата сесия на Десетия национален събор на БМЧК включваше избор на предеседател на БМЧК, членове на Оперативното бюро (ОБ), членове на Проверителната комисия (ПК) за предстоящия двегодишен мандат, както и делегат на БМЧК на Общото събрание на Българския Червен кръст (БЧК). Петър Петров от Монтана е новият председател на БМЧК. За представител на БМЧК в Общото събрание на БЧК бе избран Александър Кобаков.
Сесията приключи с приемането на Насоки за развитие на организацията през периода 2009 – 2011 г. и план за работата през 2009 г.
Областният съвет на БЧК - Добрич, като гостоприемен домакин, се погрижи за перфектните условия и създаде комфорт и уют за всички участници и гости на Националния събор при дебатирането на важните въпроси и организационни предизвикателства пред младежката организация.