НОВИНИ

24.03.2009 г.
БЧК организира информационна среща по превенция и ранна диагностика с бежанци и търсещи убежище
Здравната политика на БЧК винаги е насърчавала програми за профилактика на социалнозначимите заболявания
По повод Световния ден за борба с туберкулозата Българският Червен кръст, съвместно със столичната РИОКОЗ, Първи областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания в София и Държавната агенция за бежанците (ДАБ) проведе информационна среща по превенция и ранна диагностика на туберкулозата с лица, търсещи закрила и новопризнати бежанци, както и със служители на ДАБ, които са в непосредствен контакт с тях. Представител на РИОКОЗ - София изнесе здравна беседа за причинителите, начините и източниците на заразяване, рисковите фактори и симптомите на туберкулозата. Акцентът на беседата бе върху профилактиката на болестта. На всички желаещи бе направен манту-тест. Доброволци на БЧК раздадоха на участниците в срещата специални брошури за заболяването, издадени на няколко езика.
На 24 март т. г. започна и двегодишна кампания на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец под мотото “АЗ СПИРАМ ТУБЕРКУЛОЗАТА”. Нейната цел е да насърчи общностите и индивидите да се включат в борбата за преустановяване на разпространението на туберкулозата. Въпреки усилията, всяка година по света умират около 2 милиона души от туберкулоза. За да бъде преодоляно това заболяване, са необходими съвместни действия за изпълнението на Стратегията за спиране на туберкулозата. Всички правителства и неправителствени организации обединяват усилията си, насочени към ефективен контрол на туберкулозата и интегрират в този процес хората и общностите, засегнати от заболяването.
Здравната политика на БЧК винаги е насърчавала програми за профилактика на социалнозначимите заболявания и здравно образование, основани на активното включване и участие на различни партньори, на обществеността и доброволците.
В изпълнение на решение на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза БЧК е партньор на Министерство на здравеопазването при изпълнение на дейностите по Компонент 4 - “Ограничаване на разпространението на туберкулоза сред лицата, употребяващи венозно наркотици; лица с алкохолна зависимост; деца на улицата, бежанци и лица, търсещи убежище” на програмата “Подобряване контрола на туберкулозата в България”.
По този компонент активно работят екипи на ОС на БЧК - Русе, Кюстендил и Бежанско-мигранската служба към Секретариата на НС на БЧК.