НОВИНИ

19.03.2009 г.
Подготвя се “Стратегия 2020” на МФЧКЧП
Генералният директор на БЧК д-р София Стоименова взе участие в редовното заседание
Генералният директор на БЧК д-р София Стоименова взе участие в редовното заседание на консултативния орган по развитие към Управителния съвет на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП) в Женева.
На срещата бяха разгледани въпроси, свързани с изграждането на капацитета на националните дружества, с индикаторите и характеристиките на добре функциониращото национално дружество и с хода на консултациите по подготовката на “Стратегия 2020” на МФЧКЧП. Разгледан беше и въпросът за развитие на доброволчеството. На заседанието бяха обсъдени плановете за Международната година на доброволчеството. Д-р Стоименова направи презентация на работната група за изработването на Международната стратегия за развитие 2020 на Федерацията и хармонизирането на координацията при прилагането й на различни нива.
Заседанието бе председателствано от д-р Ненад Яворник - генерален директор на Хърватския Червен кръст.