НОВИНИ

14.03.2014 г.
Хуманитарната ситуация в Сирия
Три години продължава кризата в Сирия и хуманитарните последици са достигнали безпрецедентен мащаб. Повече от 9 милиона души спешно се нуждаят от хуманитарна помощ.
Най-малко 6.5 милиона сирийци са вътрешно разселени. От тях над 2 милиона са деца. Повече от 6 милиона непълнолетни са пряко засегнати от конфликта в самата Сирия и в съседните страни. Около 4 милиона души са изложени на риск от недостиг на храна. Над 2.4 милиона сирийци са избягали в други страни.

Най-неотложни хуманитарни нужди в Сирия

Защитата и сигурността са приоритетни нужди за хората. Всички райони на страната имат остра необходимост от: достъп до храна, здравни услуги, лекарства и основни продукти. Според оценките на ООН около 3 милиона цивилни граждани все още се намират в области с продължаващо насилие. Те нямат достъп до хуманитарна помощ. Положението е особено тревожно в предградията на Дамаск, в провинцията и в селските райони около Дамаск, Алепо, Хомс, Дара’а, Идлеб, Хама, Деир Езор, Ракка и Хасакех Говернорате .

Подкрепа на Международната федерация на Червения кръст и Червения пжлумесец (МФЧКЧП)

МФЧКЧП промени Апела си през ноември 2013 г. и вместо 53,6 милиона швейцарски франка вече набира 106 300 000 швейцарски франка за подпомагане на Сирийско-арабския Червен полумесец (САЧП) в отговор на задълбочаващата се хуманитарна криза. Помощта трябва да достигне до 5.46 милиона души до 31 декември 2014 г. Повече от 2.4 милиона души са били подкрепени от МФЧК/ЧП чрез САЧП след старта на спешната помощ през юли 2012 година.

Сирийско-арабски Червен Полумесец

От жизнено важно значение е поддържането на силно чувство на солидарност и подкрепа за САЧП. На националното дружество трябва да се даде възможност да продължи да служи на уязвимите чрез увеличаване на здравните и социалните услуги и на хуманитарните помощи. САЧП е организация, базирана в общността, с доброволци, работещи из цялата страна. Заедно с Международния комитет на Червения кръст , ООН и девет международни неправителствени организации САЧП е разширил дейността си в предоставянето на помощ на повече от 3 милиона души месечно. Националното дружество доставя помощта чрез 14 клона и 77 активни структури в цяла Сирия.

Благодарност за доброволците на САЧП и хуманитарните работници

В момента е наложително да се осигури безопасност и защита на хуманитарните работници. 34 доброволци и служители на САЧП са убити от началото на кризата. Стотици други пресичат предните линии, работят на смени денонощно в райони с голяма несигурност и предоставят помощ за хората , които се нуждаят най-много от нея. Доброволци доказват всеки ден и демонстрират по най-достоен начин същността и духа на Червения кръст и Червения Полумесец, които изискват максимална ангажираност, всеотдайност и саможертва .

Призив за действие

Зачитане на международното хуманитарно право.
Докато светът отбелязва третата годишнина от началото на конфликта в Сирия, Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец още веднъж отправя призив към страните в конфликта да спазват своите задължения по силата на международното хуманитарно право.

Хуманитарният достъп до сирийския народ трябва да бъде улеснен.
САЧП остава организацията с най-широк достъп до уязвимите общности в цяла Сирия. МКЧК и САЧП договарят достъпа с воюващите страни ежедневно, за да достигнат до нуждаещите се. Ние призоваваме всички онези, които имат влияние в зоните на конфликта, да ни помогнат да осигурим помощта възможно най-бързо.

Помощта трябва да се предоставя въз основа на принципа „най-голяма нужда”.
САЧП полага всички усилия като водещ координатор за хуманитарните доставки в Сирия, за да гарантира, че помощта е представена в съответствие с основните принципи на Червения кръст и Червения полумесец, включително на принципите на безпристрастност, неутралност, независимост и хуманност. Трябва да се гарантира свободен и незабавен достъп до хората в нужда в цяла Сирия.

Защита.
Докато САЧП засилва усилията си за подпомагане на повече нуждаещи се, ние призоваваме всички страни на конфликта в Сирия да зачитат работата на Червения кръст и Червения полумесец. Нашето движението се ангажира да направи повече за облекчаването на страданията на милиони сирийци, засегнати от конфликта, но може да го постигне, само ако страните в конфликта гарантират по всяко време бързо , безопасно и безпрепятствено преминаване на безпристрастната хуманитарна помощ .

Сирийско-арабският Червен полумесец

  • САЧП е основан е през 1942 г. Има 14 клона и 77 активни структури.
  • САЧП е обучил 10 000 доброволци, от които 3000 работят активно по време на тази кризисна ситуация. 200 души е щатният персонал.
  • САЧП подпомага повече от 3 милиона души всеки месец.
  • САЧП работи с 9 международни неправителствени организации, агенции на ООН и 80 местни организации .
  • САЧП е загубил в конфликта 34 доброволци и служители при изпълнението на техните задължения, а много други са били ранени или задържани.
  • САЧП осигурява спешна помощ, разпределя хранителни и нехранителни стоки, поддържа клиники и мобилни здравни звена, осигурява вода и канализация, както и психо-социални услуги за хората.