НОВИНИ

24.02.2009 г.
Посещение на Виталий Шамаев в България
От 19 до 24 февруари 2009 година на посещение в БМЧК беше Виталий Шамаев, младежки координатор на Таджикистанския Червен полумесец.
От 19 до 24 февруари 2009 година Българският младежки Червен кръст (БМЧК) имаше удоволствието да посрещне на българска територия Виталий Шамаев, младежки координатор на Таджикистанския Червен полумесец. Целта на неговото посещение бе да обмени организационен и идеен опит със служителите и доброволците на младежката организация на Българския Червен кръст (БЧК), който да пренесе и приложи в развитието на Таджикистанския младежки Червен полумесец.
Посещението на г-н Шамаев в България съвпадна с провеждането на Националния съвет на координаторите на БМЧК в с. Лозен, което даде възможност на младежкия координатор да присъства на срещите и дискусиите на областните координатори и щатните специалисти по младежка дейност към Областните съвети на БЧК от всичките 28 области на Република България. Така той имаше шанса да проследи работата и ежедневните трудности, с които БМЧК се справя при решаването на проблемите на младите хора в България не само на национално, но и на областно ниво. Г-н Шамаев получи отговори на въпроси от различно естество – организационна структура, функциониране и координиране на младежката организация на БЧК, доброволчески мениджмънт, мотивиране на доброволци, дейности, проекти, обучения, партньорства.
Виталий Шамаев посети Областния съвет на гр. Перник, където се срещна с местни координатори и стана свидетел на тяхната непосредствена работа с деца от Дом за медико-социални грижи и Младежки здравен център.
Посещението на Виталий Шамаев в България бе ползотворно и за двете страни, разширявайки кръгозори и поставяйки началото на едно добро сътрудничество между Български младежки Червен кръст и Таджикистанския младежки Червен полумесец.