НОВИНИ

24.02.2009 г.
БЧК организира кръводарителска акция
На 24 февруари се проведе поредната масова кръводарителска акция
Областната организация на БЧК - Бургас работи по проблема на доброволното и безвъзмездно кръводаряване и насочва дейността си преди всичко към младежката аудитория. На 24 февруари се проведе поредната масова кръводарителска акция в Професионална гимназия по химически технологии „Акад. Николай Зелинский”, в която се включиха 36 ученици и преподаватели.