НОВИНИ

07.03.2014 г.
Експерт на БЧК е включен в мисия на МФЧК/ЧП
Международното червенокръстко движение подпомага Украинския Червен кръст за готовност при евентуална хуманитарна криза
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) изпраща в Киев международна мисия за обучение на щатни служители и доброволци на Червения кръст на Украйна УЧК по мениджмънт и отговор при бедствени ситуации и кризи. Целта е да се изградят национални екипи за действия и да се увеличи капацитетът за отговор при кризисни ситуации на УЧК.

В състава на международната мисия, която стартира работата си от 09.03.2014 г., Федерацията е включила директора на дирекция „Мениджмънт на бедствията“ на БЧК Ясен Сливенски, който е доказал своя опит и експертиза в управлението на отговор при бедствия с участието си в спешни мисии на терен и в редица обучения като делегат по бедствията на МФЧК/ЧП.

Българският Червен кръст неведнъж активно е подпомагал хуманитарните действия на други национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец при възникнали бедствени и кризисни ситуации – разрушителните земетресения в Армения и Турция, големите наводнения в Централна и Източна Европа през 2002 г., кризата със заложниците в Беслан /2004 г./, конфликта в Грузия /2008 г./ и други.