НОВИНИ

24.01.2014 г.
„Шарената къща“ на БЧК – дом за младежи без родители
Във връзка с навършването на две години от откриването на „Шарената къща” се проведе работна среща на ръководството на БЧК с представители на МТСП, АСП, ДАЗД, Столична община, район Панчарево и кметството на с. Лозен за представяне на досегашните резултати от дейността по проекта.
Услугата „наблюдавано жилище“ е част от цялостната социална политика на Българския Червен кръст в подкрепа на деца и младежи от уязвими групи и се реализира в рамките на проект ”Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции” (2010-2014 г.), осъществен в партньорство с Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Зона Европа, и с подкрепата на фондация „Велукс”.

До този момент през „Шарената къща“ са преминали 39 младежи. Работа са си намерили 26 от тях, а 7 вече са студенти и живеят в студентски общежития. С помощта и съдействието на доброволците на БМЧК част от младежите са преминали подготвителни кандидат-студентски и професионални курсове, а трима са се включили в курсове за шофьори.

По време на престоя си в наблюдаваното жилище повече от половината млади хора са продължили образованието си, а петима са положили успешно държавен зрелостен изпит.

В срещата участваха председателят на БЧК Христо Григоров, зам.-генералните директори д-р Славита Джамбазова и д-р Надежда Тодоровска, представители на БМЧК и доброволци, редовно помагали на младежите от наблюдаваното жилище.

„Шарената къща“ се превърна в лаборатория за подготовката на младите хора за предизвикателствата на живота извън социалните заведения.“ – каза по време на дискусията председателят на БЧК.