НОВИНИ

06.12.2013 г.
Посолството на САЩ предоставя помощ за бежанците на Българския Червен кръст
На 6 декември посланик Марси Б. Рийс обяви предоставянето на парична помощ от Бежанския фонд „Джулия Тафт“ за Българския Червен кръст (БЧК), за да подпомогне усилията му да се справи с нарасналия поток от хора, търсещи убежище.
Помощта ще покрие разходи за храна, медицинско обслужване и преводачески услуги, които БЧК ще предостави на особено уязвими групи бежанци в центровете в София, включително на майки с деца, хора с увреждания, възрастни и многочленни семейства. Този грант има за цел да подпомогне БЧК в работата му с най-уязвимите членове на прогонените от родината си бежански групи. При предоставянето на тази помощ от 25 000 долара посланик Рийс обсъди с председателя на БЧК Христо Григоров колко е важно да се демонстрира толерантност и уважение към човешките права и достойнството на всички хора.

Съединените щати са най-големият донор за бежанците в глобален мащаб, като само тази година те са предоставили на Върховния комисариат за бежанците към ООН над 1 милиард долара за финансиране на неговите операции по света, включително и в България. Бежанският фонд „ Джулия Тафт“ е малък ресурс, управляван от Бюрото по въпросите на бежанците и миграцията към Държавния департамент, който американските посланици по света могат да използват, за да отговорят на хуманитарните нужди на бежанците. Българският червен кръст е хуманитарна доброволческа организация, която е ангажирана с предоставянето на помощ на уязвими хора и жертви на кризи и природни бедствия, с цел да подобри техния живот и да облекчи страданията им.