НОВИНИ

27.11.2013 г.
Кръгла маса по проблемите на интеграцията на бежанците
Българският Червен кръст, ВКБООН и Държавната агенция за бежанците към МС организираха провеждането на Кръгла маса на тема „Интеграция на бежанците в България в условия на засилен бежански поток”.
Форумът започна своята работа с изказвания на Васил Маринов, зам.-министър на вътрешните работи, на Роланд-Франсоа Вейл, представител на ВКБООН за България, Николай Чирпанлиев, председател на ДАБ и д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК. След откриването на кръглата маса присъстващите журналисти имаха възможност да зададат въпросите си към участниците.

Във връзка с големия брой деца бежанци на територията на България вследствие на засиления бежански поток, Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, и Н. Чирпанлиев, председател на ДАБ, подписаха споразумение за партньорство, сътрудничество и обмен на информация между двете институции, плод на общите им усилия да подобрят живота на децата на бежанците и да облекчат страданието на непридружаваните непълнолетни лица.

Участниците в кръглата маса изслушаха презентации относно видовете закрила и жилищното настаняване на бежанците /Мариана Стоянова, БЧК/, мандата и позицията на Върховния комисариат за бежанците на ООН относно интеграцията на бежанците /Олга Николова, ВКБООН/, националната програма за интеграция на бежанците в България /Мая Гетова, директор на Интеграционен център към ДАБ/, образование и обучение по български език, здравното осигуряване и медицинска помощ, социалното подпомагане и семейни помощи, трудовата заетост, комуникациите с медиите и много други. Дискутирани бяха и други проблеми с интеграцията на търсещите закрила, споделени от представители на областни и общински администрации. Обсъдени бяха и ролята на НПО в процеса на интеграция, както и добри международни практики, които могат да бъдат прилагани и у нас.