НОВИНИ

19.11.2013 г.
БЧК ще обучава полицейските служители
БЧК ще обучава полицейските служители на отдел „Транспортна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция” - МВР да помагат на пострадали граждани
С демонстрация по оказване на първа долекарска помощ ще се открие стартиралата инициатива на ГД “Национална полиция” и БЧК, служители от транспортна полиция да бъдат обучени да помагат на пострадали при спешни инциденти и заболявания. Целта на обучението е полицаите, които отговарят за обществения ред във влаковете и в района на ж.п. гарите, да бъдат запознати с методите и начините за оказване на първа долекарска помощ. Те ще получат знания как бързо и точно да преценяват ситуацията и при необходимост да предприемат незабавни мерки, за да помогнат на пострадалия. Основната цел е спасяване на човешки животи, облекчаване на болката и предпазване от допълнителни наранявания.

Инициативата е залегнала в подписаното в края на септември споразумение между ГДНП и БЧК за обучение по първа помощ на полицейските служители на районните управления „Транспортна полиция” в страната към отдел „Транспортна полиция“ в ГД „Национална полиция“.

Уважаеми колеги,
Заповядайте на 20 ноември 2013г., сряда, в 12:30 часа в горната чакалня на Централна гара на демонстрация на служителите от Транспортна полиция по оказване на първа долекарска помощ на условно пострадали хора.