НОВИНИ

18.11.2013 г.
Подготвени заедно за бедствия, аварии и катастрофи
БЧК стартира проект по Българо-швейцарската програма за сътрудничество
Българският Червен кръст започва реализирането на проект „Подготвени заедно за бедствия, аварии и катастрофи“, финансиран от Фонда за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Целта на проекта е да подготви уязвими групи от българското общество за реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Периодът на изпълнение е 24 месеца с териториален обхват областите Видин, Монтана и Перник.

Във връзка със стартирането на проекта на 19 ноември 2013 г. /вторник/ от 11.30 ч. в зала „Музейна“ на БЧК /София, бул. Джеймс Баучер“ № 76/ ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени основните дейности и очакваните резултати по проекта.

За повече информация GSM: 0889 241 446.