НОВИНИ

29.10.2013 г.
Уважавайте ни – закриляйте ни!
Общо обръщение на Комитета и МФЧК/ЧП за зачитане и закрила за хуманитарните работници в Сирия
Уважавайте ни – закриляйте ни!

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец призовава всички страни, участващи в конфликта в Сирия, да зачитат работата на Червения кръст и Червения полумесец, да гарантират безопасността на служителите им и техния безпрепятствен и незабавен достъп до нуждаещите се в Сирия. Призоваваме всички, които имат влияние на терен, да ни помогнат в нашия стремеж да осигурим достъп на помощта до тези, които имат най-голяма нужда от нея.
  • Защото най-малко 9 милиона сирийци, половината от които деца, продължават да страдат от разрушителните последици на въоръжен конфликт, раздиращ страната повече от две години. Нестихващата и до днес хуманитарната трагедия в Сирия е недопустима. Трябва да се направи още много, за да се гарантира, че помощта достига до най-нуждаещите се.
  • Защото 22-ма доброволци на Сирийския арабски Червен полумесец бяха убити, много други бяха ранени, отвлечени или арестувани в момент, когато са изпълнявали своите хуманитарни задачи.
  • Защото, за да отговорят ефективно на огромните хуманитарни нужди, екипите на Червения кръст и Червения полумесец трябва получават по-безопасен, по-бърз и безпрепятствен достъп до нуждаещите се в цялата страна и по всяко време. Освен безопасния достъп, е нужна и още по-голяма подкрепа, за да е възможно всеки месец да се подпомагат над 2,5 милиона души, изпаднали в критично положение.
  • Защото сега, повече от всякога, с отбелязването на 150 години хуманитарна дейност на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, неговите Основни принципи – и особено: хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост - трябва изцяло да се уважават и спазват в Сирия, за да се гарантира достъпът до хората в нужда.

Според информациите над 100 000 души са загинали. Всеки ден стотици други хора загиват или страдат от наранявания или болести, докато спешните медицински служби са осакатени от острия недостиг на медицински персонал и медицински и други материали, както и от умишлените атаки върху здравните работници и сгради.

В районите, обхванати от насилие, сривът на основни услуги като електроснабдяване, водоснабдяване и сметосъбиране, допълнително засилват страданието. Много хора се борят да оцеляват ден за ден, заради интензивните сражения и сериозно отслабената икономика, и са напълно зависими от милосърдието на своите сирийски сънародници и от хуманитарната помощ.

Доброволците и персоналът на Сирийския Червен полумесец трябва да получат повече и по-безопасен достъп до най-нуждаещите се в Сирия. Умишленото посегателство върху хуманитарни работници, които не участват в конфликта, и които единствено се стремят да помогнат на най-пострадалите, е недопустимо. Изключително важно е страните в конфликта в Сирия да защитават доброволците на Сирийския арабски Червен полумесец и целия персонал, част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и да им дадат възможност за безопасна работа.