НОВИНИ

30.10.2013 г.
Доброволците на БЧК ще занимават децата бежанци, настанени в центровете „Военна рампа“ и „Враждебна“
Във връзка с непрекъснато увеличаващия се брой на търсещите убежище в България, голяма част от които са деца и младежи, Българският Червен кръст отчита нуждата от осигуряване на психо-социална подкрепа.
Предвижда се за период от 3 месеца осъществяването на регулярни посещения от доброволчески екипи на БЧК, преминали специализирано обучение за работа с деца бежанци.

Първото посещение на специализираните доброволчески екипи ще се проведе на 31 октомври 2013 г. от 14.00 до 17.30 часа в двата центъра за временно настаняване „Враждебна” и „Военна рампа” в гр.София.

Предвидени са много и разнообразни интерактивни игри, приспособени за възрастовата група на децата, занимания по рисуване и арт-ателие, както и спортни дейности на открито.

За допълнителна информация и контакт, моля обръщайте се към г-жа Деница Баръмова – и.д. директор на Дирекция „БМЧК” на тел. 0889 778 009 и ел.поща: d.baramova@redcross.bg.