НОВИНИ

17.10.2013 г.
Подобреният достъп до технологии може да спасява човешки живот

Достъпът на хората до информация и технологии има огромно значение за способността им да се подготвят, оцеляват и възстановяват след бедствия, се казва в Световния доклад за бедствията - 2013г, публикуван днес от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП).
Достъпът на хората до информация и технологии има огромно значение за способността им да се подготвят, оцеляват и възстановяват след бедствия, се казва в Световния доклад за бедствията - 2013г, публикуван днес от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП).

В доклада, изготвен с участието на повече от 40 хуманитарни работници и академици, се обръща внимание върху технологиите и бъдещето на хуманитарната дейност, подчертава се, че в първите критични часове след бедствието, животът на повечето пострадали е спасен от местните хора. Въпреки това, много от тези спасители все още нямат достъп до елементарна животоспасяваща информация и до инструменти и мрежи за комуникация, например системи за ранно оповестяване и основна инфраструктура за тях.

Докато „новите технологии значително подобряват способността на засегнатите от бедствия общности сами да си помогнат“, докладът признава, че достъпът до тях е „силно неравностоен“. Това неравенство, наричано в доклада „дигитално разделение“, е особено очевидно в най-застрашените от бедствия страни.

„Въпреки че през 2012 г. общият брой хора, засегнати от бедствия през последното десетилетие, е по-малък, пострадалите в най-бедните държави са се увеличили до общо 31,7 милиона души“, твърди Патрик Винк от Харвардската хуманитарна инициатива, редактор на Световния доклад за бедствията - 2013. „Точно това са хората, които най-често са с ограничен достъп до технологии."

Докладът предупреждава, че напоследък използвайки новите технологии като източник на информация за нуждите на засегнатите от бедствия общности, хуманитарните агенции все повече създават риск да чуват само хората, които са свързани с глобалната мрежа и в същото време изключват останалите.

Бекеле Гелета, Генерален секретар на МФЧК, обяснява: "Надяваме се, че правителствата и хората от застрашените от бедствия страни, ще могат да ползват иновации, от типа на софтуер за прогнозиране на времето, сателитни снимки и системи за масово оповестяване, и с това ще подобрят устойчивостта си към бедствията и способността си за бързо възстановяване след бедствие. Тайфунът Бофа засегна 6,3 милиона души във Филипините, но хиляди бяха спасени, защото 99% от населението получи навреме чрез мобилните си телефони предупреждение за бедствието и информация как да се предпази.

Докладът призовава частния сектор, хуманитарните организации, правителствата и местните общности да си сътрудничат и да работят заедно за осигуряване на населението и на спасителите достъп до технологии.

„Има чудесни примери за това какви резултати могат да се постигнат, когато технологични експерти и хуманитаристи заработят заедно“, заявява Ед Хапп, отговорник за глобалните комуникации на МФЧК/ЧП. Той добавя: „МФЧК/ЧП и телекомуникационната компания Trilogy разработиха SMS системата „ТЕРА“, с която 3 милиона души в Хаити получават предупреждения при ураган и съвети за превенция на епидемии. Наскоро тази система беше приложена и в Сиера Леоне, а амбицията е „ТЕРА“ да стартира в 40 страни. Ние обаче не можем да направим това сами, имаме нужда частният и публичният сектор да работят заеднос нас.“

Гелета добавя: „Световният доклад за бедствията – 2013 г. разглежда доколко технологиите могат да подобрят хуманитарните операции и да повишат устойчивостта на населението към бедствия. В него е отделено внимание и на възможните рискове и на неочакваните последици от масово използване на технологии, като препоръката е да увеличаваме ползите, намалявайки рисковете. В крайна сметка важна е не самата технология, а как тя се използва, за да подобрява и спасява човешкия живот."


Световното представяне на доклада се проведе на 17 октомври 2013 г. в университета в Харвард, САЩ, където МФЧК/ЧП, Харвардската хуманитарна инициатива и Американският Червен кръст домакинстваха две откриващи сесии – web семинар за световната общественост и панелна дискусия на място. На сесиите бяха обсъдени главните изводи от доклада, както и начините по които правителства, хуманитарни организации, частният сектор и академичната общност понастоящем използват и развиват технологиите, за да решават глобални проблеми.
Световният доклад за бедствията отбелязва своето 21во издание и за последните две десетилетия е отразил теми, като: насилствената миграция, пренебрегнатите кризи, общественото здраве, ХИВ и СПИН, и градските рискове.
Официален сайт на Световния доклад за бедствията 2013