НОВИНИ

29.08.2013 г.
Обучение на парамедици
Училището за парамедици на БЧК открива учебната година на 1 октомври 2013 г.
Продължава записването на студенти за обучение на парамедици в трета квалификационна степен по програма, съгласувана с Германския Червен кръст.
Обучението ще започне на 1 октомври 2013 г., като неговата продължителност е 960 часа, разпределени в два семестъра, съответно от 3 и 4 месеца. Вторият семестър предвижда стаж в спешните приемни отделения на ВМА.
Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат сертификат за упражняване на професията.
Българският Червен кръст съвместно с Германския Червен кръст област Баден-Вюртемберг създадоха училището за парамедици съгласно утвърдените в Европа и света стандарти за подготовка на немедицински кадри в спешната медицинска помощ. Учебното заведение е разположено в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен /край София/, официално лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.
Обучението на нови кадри за нуждите на спешната медицинска помощ в България и въвеждането на тази световна практика у нас ще даде възможност да се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и ще допринесе за по-оптимално използване на лекарите при спешни случаи.


За повече информация GSM: 0882 98 89 02; 0889 60 12 60.