НОВИНИ

26.08.2013 г.
Осигурени са средства за довършване на последните 2 къщи от кампанията на БЧК за пострадалите от наводнението в с. Бисер
Семействата на Тила Граматикова и Лилиян Атанасов от с. Бисер, чиито къщи бяха сред най-тежко пострадалите от наводнението през миналата година, ще получат много скоро ключове за новите си домове.
С набраните средства от националната благотворителна кампания за пострадалите бяха изградени 32 нови къщи, 30 от които бяха завършени напълно в планирания срок и вече се обитават от собствениците. За довършването на последните две къщи не достигна сумата от 17 235 лв.
БЧК се обърна към Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет да бъде отпусната необходимата сума за довършване на строящите се къщи. Благодарение на бързата и своевременна реакция на Комисията, с решение №5 от 08.08.2013 г., исканата сума беше осигурена и предоставена на БЧК.