НОВИНИ

09.07.2013 г.
Националното дружество на Червения кръст на Южен Судан бе официално признато
Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) официално призна националното дружество на Червения кръст на Южен Судан, което го прави 189-тото национално дружество в света и част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
Това се случи почти две години след като Южен Судан стана независима държава.

„Признаването на Червения кръст на Южен Судан е повратна точка за Движението”, каза Филип Споери, директор на отдел „Международно право и сътрудничество” в МКЧК. „За нас е удоволствие да приветстваме това ново Национално дружество и сме уверени, че то ще изпълнява мисията на нашето Движение, която има за цел да предотвратява и облекчава човешкото страдание, където и да се намира то.”

Отговорността за признаването на нови национални дружества е на МКЧК. Уставът на Движението залага 10 критерии за признаване, сред които: Националното дружество трябва да е учредено на територията на независима държава, подписала Първата Женевска конвенция от 1949 г., да има автономен статут според своето национално законодателство, с което да е в състояние винаги да се придържа към Основните принципи на Движението.

Като национално дружество, съгласно Устава на Движението, Червеният кръст на Южен Судан изпълнява множество хуманитарни дейности. Освен работа при бедствия и здравни грижи, той разпространява информация за Основните принципи на Движението, правните норми в защита на емблемите на Червения кръст и Червения полумесец, закрилата, които емблемите предоставят на хуманитарните работници, както и Международно хуманитарно право.

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец е най-голямата хуманитарна мрежа в света. Тя е съставена от Международния комитет на Червения кръст, Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец и от 18 юни - от 189 национални дружества. Всеки от тези компоненти на Движението има своя роля и правна идентичност, но всички те се ръководят от седемте Основни принципа: хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност.