НОВИНИ

03.07.2013 г.
Демонстрация на екипите на БЧК за действия при наводнение
В периода от 1 до 5 юли 2013 г. Българският Червен кръст организира тренировъчен курс на р. Струма (гр. Кресна) с членовете на доброволните екипи на БЧК за действие при наводнения.
Целта е поддържането и повишаването на подготовката на доброволните екипи и обучение на членовете от новосформираните екипи за действие при наводнения. Курсът се провежда при полеви условия и в него участват 45 доброволци от областните организации на БЧК - членове на звената за действия при наводнения, както и експерти от дирекциите „Мениджмънт на бедствията” и „Водноспасителна служба”.

Българският Червен кръст кани медиите да отразят демонстративните действия на спасителните екипи на БЧК за действия при наводнения, които ще се проведат на 4 юли 2013 г. в района на Кресна. Ще наблюдавате спасяване в бързо течащи води, работа със спасителни въжета и преминаване на река, самоизвличане, действия по издирване, спасяване и оказване на помощ на пострадали при наводнение.
Сборен пункт за гости и за журналистите, желаещи да отразят демонстрациите - 10.30 часа на 4 юли 2013 г. пред общината в Кресна.