НОВИНИ

22.05.2013 г.
Съвместна кампания на БЧК и „Кауфланд”
За четвърта поредна година в магазините на търговска верига „Кауфланд България“ в цялата страна преди Великденските празници бяха поставени благотворителни кутии, в които клиентите даряваха парични средства за програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст. В магазини от цялата страна бяха събрани общо 9 233,52 лева. От осемте магазина на веригата в София набраната сума възлиза на 2 421,91 лв., а в Стара Загора, Благоевград и Казанлък бяха отчетени най-големи постъпления (над 800,00 лв. от магазин).
Набраните от кампанията суми са предназначени за осигуряването на безплатна топла храна на ученици в неравностойно социално положение - сираци, безпризорни, деца на самотни родители и деца от бедни семейства. За учебната 2012/2013 г., близо 1 000 деца от 17 области в страната получават безплатен топъл обяд в училище. Целта е да се подпомогне нормалното им физическо развитие, както и да се съдейства за намаляване на заболеваемостта им, произтичаща от нередовното и непълноценно хранене. За някои особено нуждаещи се деца осигуряването на храна е сериозен стимул за редовно посещение на учебните занятия.
За осем години, благодарение на набраните средства от партньори и дарители e осигурен безплатен обяд през цялата учебна година или в най-тежките зимни месеци на 6 691 деца от социално слаби семейства на стойност 997 138 лв.

БЧК сърдечно благодари на всички служители от магазините на „Кауфланд” и на техните управители за проявената съпричастност към усилията да подпомогнем уязвимите деца.