НОВИНИ

18.05.2013 г.
БЧК отчете четиригодишна дейност и избра ръководство
Най-висшият форум на организацията бе открит на 17 май 2013 г. от председателя на БЧК Христо Григоров, който приветства делегатите и представи официалните гости - представители на президентството, на правителството, на министерствата на вътрешните работи, на здравеопазването, на труда и социалната политика, на Гранична полиция, ВКБООН, Пътна полиция, Държавна агенция за бежанците, СБА, КНСБ, СБА, Столична община и на други държавни структури и неправителствени организации. Прочетени бяха приветствия от президента Росен Плевнелиев, от министър-председателя Марин Райков, от министрите на здравеопазването и на труда и социалната политика, от директора на ГД „ПБЗН“ - МВР, от председателите не СБА, КНСБ, БЛС, БЗС, от Съюза на офицерите от резерва, от пациентски организации и други партньори на БЧК.
В поздравителния си адрес до делегатите на Общото събрание на БЧК президентът на Република България Росен Плевнелиев казва: „Днес, правейки равносметка на огромната си хуманитарна дейност през изминалите четири години и давайки своя отчет пред обществото, вие имате пълното основание да се гордеете. Вярвам, че Червеният кръст ще продължи да помага там, където има нужда от него, че винаги ще има място за неговата висока мисия и тя ще бъде оценена от обществото по достойнство.“

В обръщението на министър-председателя Марин Райков се подчертава: „Днес Българският Червен кръст има трайно и значимо присъствие в живота на страната. Във ваше лице ние виждаме достоен партньор при осъществяването на съвместни дейности в социалната и здравната сфера, както и при възникващи кризисни и бедствени ситуации.“

Леон Проп – директор на Офиса на Червения кръст в Брюксел, и Бранимир Кнежевич – представител на Зона Европа на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, в своите изказвания пред форума дадоха много висока оценка на Българския Червен кръст, както за подпомагането на уязвимите хора в България, така и за отговорната реакция при кризи и бедствия по света и хуманитарното подпомагане на пострадалите, за качественото изпълнение на програми и проекти, за новаторските подходи при осъществяването на червенокръстките дейности. Гости на Общото събрание бяха и представители на Македонски и Германски Червен кръст и на Турския Червен полумесец.

От името на Националния съвет председателят на организацията Христо Григоров направи пред делегатите подробен анализ за дейността на БЧК през 2009 – 2012 г. Бе отчетен един изключително успешен период, през който Българският Червен кръст затвърди ролята си на значим фактор, поставящ на вниманието на обществото важни социални проблеми и въпроси, свързани с хуманитарните ценности, подпомагащ уязвимите и работещ за застъпничество на правата на гражданите и превенция на негативните явления. Към най-уязвимите в нашата страна бяха насочени десетки проекти и предоставени помощи и услуги на стотици хиляди хора. БЧК постигна значителна организационна и финансова стабилност. Използвани бяха съвременни подходи и форми на работа при повишена прозрачност и отчетност; подобрени бяха ефективността, контролът и управлението на риска. Повишен бе капацитетът на БЧК и бе изградена широка партньорска мрежа за изпълнение на приоритетните задачи на организацията. Отбелязан беше и значителният принос на Българския Червен кръст в развитието на доброволчеството, в превенцията на социално значимите болести сред населението и най-вече сред младите хора, в подготовката за реакция в случай на масови бедствия, аварии и катастрофи и за осъществяване на спасителни действия в планините и водните басейни, в интегрирането на бежанците и мигрантите в нашата страна, в разпространението на принципите и нормите на международното хуманитарно право. Откроена бе ролята и значението на Българския младежки Червен кръст във всички приоритетни направления на работа на БЧК. Подчертани бяха общественото доверие и подкрепа за БЧК, неговият авторитет в страната и чужбина, разширените международни връзки.

Делегатите единодушно приеха отчета за работата на организацията в периода 2009 - 2012 г., отчетите на Националната контролна комисия и на Етичната комисия за 2009 - 2012 г., както и отчет за бюджета на БЧК за 2012 г.

На първата сесия на 65-ото Общо събрание делегатите проведоха избор за председател и заместник-председатели на БЧК, за членове на Националния съвет, Националната контролна комисия и Етичната комисия на организацията за следващия 4-годишен мандат. Христо Григоров бе преизбран с пълно мнозинство (от 79 бюлетини, 79 - „за“) за председател на БЧК за четвърти мандат, а за негови заместници бяха избрани проф. Здравко Маринов – делегат от столицата и д-р Валентин Пеев – делегат от София-област. В състава на Националния съвет на БЧК влязоха още: Илия Раев (делегат от Варна), Христо Паунов (делегат от Пловдив), Анета Янакиева (делегат от София), д-р Николай Чобанов (делегат от Шумен), Стойчо Стойчев (делегат от Ямбол), Кристиян Пеняшки (председател на БМЧК), Веселин Ганчев (Планинска спасителна служба на БЧК) и доц. Стоян Андонов (Водноспасителна служба на БЧК).

За членове на Националната контролна комисия бяха избрани: Георги Марков (делегат от Враца), Иван Арнаудов (делегат от София), Максим Гайдев (делегат от Плевен) и Георги Георгиев (делегат от Пловдив). Членове на Етичната комисия на БЧК са: д-р Тенчо Тенев (делегат от Стара Загора), д-р Ирена Видинова (делегат от Враца), д-р Петрония Карамитрева (делегат от Пловдив), д-р Мими Кубатева (делегат от Смолян) и д-р Цветана Димитрова (делегат от Търговище).

Членовете на Общото събрание актуализираха стратегическия план за действие на БЧК до 2020 г. и приеха план и бюджет на организацията за 2013 г.