НОВИНИ

25.04.2013 г.
10 години „Домашни грижи“ за достойни старини
Първият Център „Домашни грижи“ в гр. София – Лозенец, навърши 10 години. Той беше създаден през 2003 г. с подкрепата на Швейцарски Червен кръст и Германски Червен кръст, като през изминалия период бяха открити общо 12 Центъра „Домашни грижи“ в различни региони на страната, а дейностите по предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания бяха значително развити по отношение на обучението на персонала и тяхното качествено и ефективно предоставяне.
На тържеството присъстваха дългогодишни партньори на БЧК в сферата на предоставяне на услугата „домашни грижи“, а именно представители на Български лекарски съюз, на Швейцарски Червен кръст, на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, преподаватели от Факултет „Обществено здраве“ в МУ - София, възрастни хора – бенефициенти на центъра през този 10-годишен период, колеги и приятели.
Български Червен кръст продължава своята активна работа в посока институционализиране на този тип услуги в България чрез адаптиране на нормативната база, създаване на стандарти за качество и механизми за устойчиво финансиране.