НОВИНИ

11.04.2013 г.
БЪЛГАРСКИЯТ ЧЕРВЕН КРЪСТ И БЪЛГАРСКИЯТ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПОДПИСВАТ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Председателят на БЧК Христо Григоров и председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов ще подпишат споразумение за сътрудничество на 12.04.2013 г. /петък/ в 10 часа в Музейната зала на БЧК / бул. „Джеймс Баучер“ 76/.
Двете институции обединяват усилията си в осъществяване на съвместни дейности за опазване и укрепване на човешкото здраве. Споразумението предвижда сътрудничество в организиране и провеждане на дейности по предоставяне на здравни и социални услуги на общности в неравностойно социално положение – деца в риск, самотни възрастни хора, бежанци. Ще бъде осъществявано взаимодействие при подготовка и оказване помощ на пострадали хора при бедствия и аварии, при промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, при обучения и курсове по оказване на първа помощ, при превенция на социалнозначими заболявания и при повишаване на здравната култура на населението.

БЧК и БЗС ще работят съвместно за организиране и провеждане на продължаващо обучение на лекарите по дентална медицина, за реализиране на общи фондонабирателни кампании и проекти по различни програми на Европейския съюз.