НОВИНИ

08.04.2013 г.
Обучение на парамедици
Националният учебен център на БЧК в с. Лозен започва записване на желаещи да се обучават за парамедици в трета квалификационна степен. Обучението се провежда по програма, съгласувана с Германския Червен кръст, и е с продължителност 960 часа, разпределени в два семестъра, съответно от 3 и 4 месеца. Вторият семестър предвижда стаж в центрове за спешна медицинска помощ и в спешни приемни отделения.
Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат сертификат за упражняване на професията.

Българският Червен кръст съвместно с Германския Червен кръст област Баден-Вюртемберг създадоха учебното заведение съгласно утвърдените в Европа и света стандарти за подготовка на немедицински кадри в спешната медицинска помощ. Училището е разположено в Националния учебен център на БЧК, официално лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение НАПОО в с. Лозен /край София/.

Обучението на нови кадри за нуждите на спешната медицинска помощ в България и въвеждането на тази световна практика у нас ще даде възможност да се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и ще допринесе за по-оптимално използване на лекарите при спешни случаи.

За повече информация GSM: 0882 98 89 02; 0889 60 12 60.