НОВИНИ

08.04.2013 г.
БЧК ИМА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ
Във връзка с усложнената метериологична обстановка в последните дни вследствие на обилните дъждове и силния вятър и изпълнявайки задълженията си според Националния план за действия при бедствия, екипите на БЧК в цялата страна имат готовност за действие при необходимост.
Поддържа се и постоянен контакт с партньорите от ПБЗН- МВР, с областните управители и кметовете на общини в застрашените от наводнение региони.