НОВИНИ

08.03.2013 г.
Специален бюлетин на МФЧК/ЧП за 8 март с интервю на председателя на БЧК Христо Григоров
Специален бюлетин беше подготвен и разпространен от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) по случай 8 Март – Международния ден на жената.
Изданието отделя внимание на това, защо лидерите-мъже работят за утвърждаване на разнообразието и половото равноправие. То потвърждава и всеобщото признание, че промяната е движена в еднаква степен от мъже, както и от жени. В бюлетина са включени послание от от генералния секретар на МФЧК/ЧП Бекеле Гелета и интервю с трима ръководители на национални дружества в Зона Европа, подписали Ангажимента за равноправие между половете, сред които е и председателят на БЧК Христо Григоров. Те споделят своите виждания по въпросите за половото равноправие и как то може да допринесе за по-доброто функциониране на техните организации.
В своето интервю Христо Григоров казва: „Разбирането на нуждите както на жените, така и на мъжете и осигуряването на умела подкрепа са необходими стъпки към създаването на среда, която стимулира, подкрепя и предлага възможности“, обяснява той. „Съответно, това води до повишаване на нивото на креативност и директно води до по-добро планиране на програми и ефективност на работата“.
БЧК в едно от първите национални дружества, които подписаха Ангажимента за равноправие между половете през ноември 2011 г.
„Нашите директори и аз сме силно отдадени на изпълнението на заложените цели и аз вярвам, че сме намерили правилния път към осъществяването им“, продължава г-н Григоров. “Нашето дружество вече има равно представителство на управленското ниво и през следващите три години ще работим за равно представителство в ръководството. Бих искал допълнително да подкрепя културата на баланс между живот и работа на всички нива на нашата организация, чрез допълнителни мерки за кариерно развитие.“
Г-н Григоров добави, че две жени служители на БЧК също са членки на Европейската мрежа на жените от Червения кръст/Червения полумесец (Red ViWo), която работи за повишаване на информираността и като платформа за окуражаване на равенството между половете и за разработка на конкретни дейности за прилагането на политиките в действие.