НОВИНИ

18.02.2013 г.
7 000 ученици е подпомогнала програма „Топъл обяд“
Екип от дирекция „ВОМФИД“ посети 34-то основно училище „Стою Шишков“ в столицата, едно от 5-те училища в София, в които се реализира програма „Топъл обяд“ за учебната 2012/2013 г.
В 34 ОУ има паралелки с усилено изучаване на математика, компютърни технологии, чужди езици и изобразително изкуство. В трапезарията на училището от януари всеки учебен ден 14 деца получават безплатен топъл обяд. Средствата са осигурени от съвместни кампании на БЧК и партньори. Програма „Топъл обяд“ съществува вече осем години, като за този период са подпомогнати около 7 000 сираци и деца от социално слаби семейства, а стойността на предоставените безплатни обеди възлиза приблизително на 1 милион лева.
Директорът на училището Боряна Толовска разказа колко необходима е тази програма и колко доволни са и родителите, и учениците. Тя сподели своето искрено желание и следващата година нейното училище да бъде включено в програма „Топъл обяд“, защото нуждата е голяма, а безплатното редовно хранене на уязвимите деца се оценява както от родителите, така и от училището като нещо положително и с благоприятен ефект върху нагласата и спокойствието на децата по време на учебния процес.
Децата, които се хранят безплатно по програмата, се чувстват много добре и са мотивирани да полагат повече старание в усвояване на учебния материал. Безплатният здравословен обяд ги предпазва от боледуване и е изключителна помощ за семействата им. Преподавателите споделиха, че по този начин децата се мотивират да учат, да бъдат по-старателни и да не отсъстват от часовете.