НОВИНИ

19.02.2013 г.
Поздравителен адрес до Председателя на БЧК
Председателят на БЧК г-н Христо Григоров получи поздравителен адрес от министър-председателя на РБългария г-н Бойко Борисов по случай 150-годишнината на МКЧК.
В писмото се казва:
"Уважаеми господин Григоров,
Приемете моите поздравления по повод 150-годишнината от създаването на най-старата и най-голяма международна хуманитарна организация в света - Международния комитет на Червения кръст.
България винаги е споделяла благородната хуманитарна кауза на организацията за осигуряване на защита и подпомагане на жертвите на въоръжени конфликти...
Уверявам Ви, че България ще продължи да отстоява принципите на международното хуманитарно право...
Ние се гордеем, че именно Българският Червен кръст е най-старото и голямо дружество в България с хуманитарна цел, което посредством своята високоотговорна дейност допринася за утвърждаването на положителния образ на нашата страна.
Използвам случая, да отправя към Вас и към всички радетели за благородната хуманитарна кауза в България пожеланията си за здраве и успехи.
Желая Ви да отбележите 150-ата годишнина с чувство на удовлетвореност и професионална гордост.
Бойко Борисов