НОВИНИ

19.02.2013 г.
Международен комитет на Червения кръст: 150 години хуманитарна дейност
На 17 февруари, Международният комитет на Червения кръст отбеляза своята 150-годишнина и началото на усилията си да донесе облекчение на милиони и подобряване на живота на безброй хора, засегнати от въоръжени конфликти.
Вече 150 години Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) работи, подчинен на стремежа да облекчи страданието на жертви на война и насилие навсякъде, където се намират. Първоначално ограничена до грижите за болните и ранени войници на бойното поле, обхватът на дейност на МКЧК бързо се разраства и включва и други групи, настигнати от войната и нейните последствия. Постоянно променящият се характер на войната и другите видове насилие непрекъснато отправят нови предизвикателства пред хуманитарните дейности. През цялото това време, МКЧК неуморно се адаптира към тези предизвикателства, с единствената цел да защитава и да помага на хората, засегнати от въоръжени конфликти.
"Ние изпълняваме нашата хуманитарна дейност в среда, която се формира от използването на нови оръжия и технологии, разпространение на въоръжени групировки, затруднен достъп до хората, нуждаещи се от помощ, както и множество неправителствени и други хуманитарни организации, които полагат усилия да служат на общностите, ползвайки конкурентни подходи", отбелязва Петер Маурер, Президент на Международния комитет на Червения кръст.
"Заедно с нашите партньори в рамките на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и по-широката хуманитарна общност, ние трябва да търсим начини да се справим с тези предизвикателства", заявява президентът на МКЧК. "Ние трябва по-добре да координираме хуманитарните усилия, да обръщаме много голямо внимание на мнението на хората, на които се стремим да помагаме и да им дадем възможност да играят активна роля в тези усилия, крайната цел на които е да се постигне дълготрайно възстановяване на хората в нужда.''
По повод на годишнината, през 2013 г. МКЧК ще публикува на адрес над 500 архивни документа, видео и звук, свързани с историята на хуманитарната организация.