НОВИНИ

22.01.2013 г.
БЧК обучи служителите на Британското посолство за реакция при бедствия
В Националния учебен и логистичен център на БЧК в с. Лозен се проведе обучителен курс за действия и реакция при земетресение за служителите на посолството на Великобритания в България.
В него взе участие и Н. Пр. г-н Джонатан Алън - посланик на Великобритания. Курсът се ръководеше от Ясен Сливенски - директор на дирекция „Мениджмънт на бедствия” в БЧК и бе организиран съвместно с обучителния център на БЧК и с участието на г-н Атанаско Стефанов, директор на центъра.
Екипът на британското посолство беше приветстван от г-жа Василка Каменова - зам.-генерален директор на БЧК. В обръщението си тя подчерта важността на съвместните усилия за повишаване на бедствената готовност, както и дългогодишния опит на БЧК при провеждането на курсове и обучения в тази посока. Успоредно с това, беше подчертано традиционно доброто сътрудничество между БЧК и Британския Червен кръст. Благодарение на това партньорство са реализирани проекти за изграждане на комуникационна мрежа между складовете на БЧК, както и логистична информационна система - елементи, без които управлението при кризисни ситуации би било немислимо.
Основен фокус по време на обучението беше подготовката за реакция при земетресение, като за целта бяха осъществени практически занятия в допълнение към теоретичните презентации. Силен интерес по време на тренинга предизвика изпробването на симулатора за земетресения, което позволи на участниците не само да изживеят много близка до реалната земетръсна ситуация, но също така да наблюдават, анализират и коментират своите реакции и да споделят непосредствените си впечатления.
Н. Пр. г-н Джонатан Алън изпрати благодарствено писмо до директора на Националния учебен център в с. Лозен Атанаско Стефанов, в което се казва: „За нас обучението бе изключително полезно и се радвам да кажа, че сега съм по-спокоен за своето семейство и моите колеги. Щастлив съм, че България може да разчита на професионалисти като Вас и Вашите колеги.“