НОВИНИ

23.01.2013 г.
В столицата успешно приключи отчетно-изборната кампания на териториалните организации
Успешно приключи отчетно-изборната кампания в шестте териториални организации на столичната организация на БЧК.
Общите събрания на делегатите отчетоха и оцениха дейността за мандата 2009-2012 г., планираха насоките за работа през следващия четиригодишен период и конкретните задачи за 2013 г.
С чувство на удовлетворение делегатите споделяха за извършеното през отчетните години, за трудностите и радостта от добрите дела, дали подкрепа, надежда и топлина на много нуждаещи се хора. Равносметката от постигнатото е изградената действена мрежа от дружества и доброволци във всички райони на София. Постигнати са високи резултати в утвърждаването на хуманната мисия на организацията, добра разпознаваемост, влияние и откритост към обществото и партниращите институции и организации.
Гости на отчетно-изборните събрания бяха Христо Григоров - председател на БЧК, доц. д-р Красимир Гигов - генерален директор, д-р Славита Джамбазова - зам. генерален директор, Василка Каменова – зам.-генерален директор, проф. Здравко Маринов - председател на СО на БЧК, Петрана Недялкова - директор на СО на БЧК. В изказванията и приветствията гостите изразиха задоволството си от дейността на териториалните и столичната организации на БЧК, изказаха благодарността си към доброволците за отдадеността им към каузата на Червения кръст и за достойно издържаното изпитание в реализирането на програмата за раздаване на храни от интервенционните запаси на ЕС през 2012 г.
Отговорно делегатите подходиха към избора на новите ръководни органи. Приемственост и обновление има във всички новоизбрани териториални съвети на БЧК и териториални контролни комисии.