НОВИНИ

20.01.2013 г.
Представители на БЧК участваха в работна среща на ILSE „За по-безопасна Европа“
В чешката столица се проведе четвъртата заключителна работна среща по проекта на ILSE (Международна федерация по водно спасяване – клон Европа) „За по-безопасна Европа, с по-високо квалифицирани спасители”, свързана с необходимостта от изготвянето на единна квалификационна рамка в обучението на водни спасители.
Всичките 13 федерации, участващи в проекта, изпратиха свои представители. Експерти от Австрия, Белгия, Дания, Великобритания, Гърция, Унгария, Италия и Словения взеха участие в семинара в качеството на наблюдатели. Общият брой на участниците беше 71 от 20 страни. Представители на Водноспасителната служба на БЧК бяха Борис Захариев – експерт и ръководител на направление „Обучение на водноспасителни кадри” към дирекция „Водноспасителна служба“, и Иван Георгиев – главен специалист и координатор на проекта. Водещи теми бяха: обобщаване на постигнатите резултати от създаването на проекта в единна рамка, допълване и съгласуване на възловите елементи към съдържанието на рамката, критерии за оценка в отделните квалификационни нива.
Паралелно се проведе и среща на постоянните комисии към ILSE. Представители на БЧК бяха членовете на отделните комисии – Теодора Томова (комисията по спасяване) и Наталия Стоянова (спортната комисия). В комисията по спасяване бяха обсъдени целите и задачите за предстоящия четиригодишен мандат, съгласно „Стратегически план 2013-2016” на ILSE. Дискутира се и развитието на международния проект „Оценка риска на плажовете”. Спортната комисия обсъди целите и задачите за предстоящия мандат и определи приоритетите на комисията за настоящата година. Отправена бе покана към представителите на присъстващите организации, в това число и България, за домакинство на предстоящите европейски състезателни форуми.