НОВИНИ

30.01.2013 г.
Зимният сезон 2012/2013 г. е обезпечен с планински спасители и екипировка
Във връзка с повишения медиен интерес относно дейността планинско спасяване и нейното регламентиране с държавен нормативен акт ръководството на Българския Червен кръст и на Планинската спасителна служба към БЧК ви информират, че зимният сезон 2012/2013 г. протича напълно обезпечен с планински спасители, с необходимото техническо оборудване и екипировка. Финансовият ресурс, с който разполага организацията, е достатъчен за покриване на всякакви текущи нужди, съпътстващи тази дейност.
Ръководството на БЧК полага сериозни усилия за регламентиране на дейността на ПСС. Със специална Заповед № РД- 21433/ 23.11.2012 г. на председателя на организацията бе създадена работна група, включваща голям брой професионални планински спасители, която в момента подготвя предложение до Министерския съвет за създаване на нормативен акт, регулиращ дейността планинско спасяване. В процеса на работа в комисията се дискутират, уточняват и изясняват всички въпроси, решаването на които ще оптимизира оперативната дейност на ПСС към БЧК.
При приключване на работата на комисията и готовност да бъде внесено предложението за нормативен акт, ще бъдете своевременно информирани.