НОВИНИ

13.12.2012 г.
Четири центъра „Домашни грижи“ стартират в област Враца
В рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който се осъществява от Български Червен кръст, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Швейцарския Червен кръст, бяха създадени четири центъра „Домашни грижи“ на територията на област Враца, които ще предоставят интегрирани здравни грижи и социални услуги в домашна среда на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
С откриването на центровете бяха създадени 42 работни места за медицински сестри и домашни помощници в област Враца. Тяхното функциониране ще даде възможност на над 400 души да получават редовни професионални грижи в домовете си.

Официалното откриване на Център „Домашни грижи“ – Враца, ще се състои на 14 декември 2012 г. /петък/ от 10.00 ч. На церемонията по откриването ще присъстват:

  • Д-р Янко Здравков – депутат от 41 Народно събраниe, район Враца;
  • Инж. Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика;
  • Христо Григоров – председател на Български Червен кръст;
  • Н. Пр. Регина Ешер – посланик на Конфедерация Швейцария в България;
  • г-жа Маргрит Шенкер – ръководител на отдел Европа/Азия, Швейцарски Червен кръст;
  • Пепа Владимирова – областен управител, област Враца;
  • Инж. Николай Иванов – кмет на Община Враца, както и
  • представители на РД „Социално подпомагане“, РЗИ – Враца и други партньори.

Отново на 14 декември, от 14.00 ч. ще бъде официално открит Център „Домашни грижи“ – Криводол, което се организира със съдействието на общинската администрация. На откриването освен представители на БЧК, МТСП и МЗ ще присъстват г-н Петър Данчев – кмет на община Криводол, председателят и членовете на Общинския съвет, лични лекари, представители на социални институции в община Криводол.

Проектът „Домашни грижи за независим и достоен живот“се реализира с подкрепата на Конфедерация Швейцария в рамките на швейцарския принос към разширяването на ЕС и е част от Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи относно услуги за предоставяне на грижи по домовете”.