НОВИНИ

07.12.2012 г.
Френски опит в предоставянето на социални услуги
Мари Шубер – директор на SamuSocial International и Изабел Сие – президент на SamuSocial, Румъния, се срещнаха с председателя на БЧК Христо Григоров и с генералния директор доц. д-р Красимир Гигов.
Обсъдени бяха добрите практики при работа с бездомни лица в София и други региони и възможностите за въвеждане на SamuSocial подход у нас, както и начините за предоставяне на спешна помощ на тези хора.
SamuSocial-моделът осигурява достъп до социални услуги на хора в тежка социална изолация. През нощта мобилните екипи на SamuSocial дежурят на улицата и при необходимост предоставят първа психологическа и неспециализирана медицинска помощ на бездомните. Другите форми на подкрепа включват топли напитки, храна, одеяла, настаняване в медицински структури или в други дневни центрове.

Гостите, заедно с представители на ръководството на БЧК, имаха среща и с извънредния и пълномощен посланик на Република Франция у нас Н.Пр. г-н Филип Отие. Проведена бе дискусия за стартиране на пилотен проект в подкрепа на бездомните хора на територията на София - град.

Зам. кметът на София по здравеопазването и социалната политика Албена Атанасова се срещна с представителките на SamuSocial и със служители на БЧК. Мари Шубер и Изабел Сие се запознаха с дейностите, осъществявани в подкрепа на лицата, живеещи на улицата.

Българският Червен кръст високо оценява партньорството на Столична община, посолството на Република Франция в България, както и експертната помощ на SamuSocial.