НОВИНИ

05.12.2012 г.
Благодарност за доброволците, работили в помощ на пострадалите в Перник
Световният ден на доброволеца бе отбелязан със среща на участниците в националната кампания на БЧК в помощ на пострадалите от земетресението в област Перник.
Медиите бяха информирани за досегашните резултати на кампанията и за процеса на изграждането на 17 сглобяеми къщи.
В срещата, ръководена от председателя на БЧК Христо Григоров, участва министърът по управление на европейските фондове Томислав Дончев, доброволците на БЧК, работили в помощ на пострадалите в областта, доброволците, които се включиха в ремонтирането и възстановяването на засегнати къщи, членове на Националния обществен съвет, представители на областна администрация Перник, кметовете на Перник и Радомир, представители на строителната фирма, която изгражда сглобяемите къщи и др.
На доброволците беше изказана благодарност и лично министър Дончев им връчи сертификати. Медиите и институциите, подпомогнали кампанията, получиха благодарствени адреси от Христо Григоров и от министър Томислав Дончев. Изказана бе благодарност към всички, които с усилията и действията си подпомогнаха държавата, местната власт и благотворителната кампания за пострадалите в Перник.