НОВИНИ

09.11.2012 г.
Представители на БЧК участваха в обучение на МФЧК/ЧП по управление на кризи
Обучението за повишаване на капацитета на националите дружества на Червения кръст/Червения полумесец в областта на комуникациите за намаляване на риска от бедствия и управление на кризи при бедствия бе ръкъвъдено от мениджъри по бедствия и по комуникации от офисите на МФЧК/ЧП от Зона Европа. Курсът бе организиран от офиса на Зона Европа, в тясно сътрудничество с Червения кръст на Черна гора.
В срещата взеха участие 21 представители на отделите по комуникации и мениджмънт на бедствията от 15 национални дружества на ЧК/ЧП. По време на обучението те се запознаха с най-новите тенденции при управлението на кризи и с техниките за медийна комуникация, за да се представи най-точно ролята на Червения кръст и на Червения полумесец в бедствени ситуации. В края на курса бе разиграна практическа кризисна ситуация, в която по групи участниците подготвиха кризисен план, ключови послания и прессъобщения за медиите, които отразяват действията на Червения кръст/Червения полумесец, дадоха интервюта за телевизия и вестник.
От Българския Червен кръст в обучението участваха Василена Куртишева, експерт в дирекция „Връзки с обществеността, маркетинг, фондонабиране и издателска дейност“ и Величка Мастрафчиева – член на НЕРБАК. На участниците бяха връчени сертификати за успешно преминат курс.