НОВИНИ

10.11.2012 г.
Обучение по проект „Доброволци в проекти за изграждане на капацитет“
Българският Червен кръст участва в проект „Доброволци в проекти за изграждане на капацитет“, финансиран от офиса за хуманитарна помощ към Европейската комисия. Партньори по проекта са Германският, Финландският и Холандският Червен кръст, Германската агенция за техническа помощ, а асоциирани партньори са Британският, Хърватският и Латвийският Червен кръст, Хърватската дирекция за защита и спасителни дейности и Шведската агенция за извънредни ситуации.
Доброволци на партньорите ще бъдат изпратени на международни мисии в страни извън ЕС, за да работят за развитие на капацитет в областта на гражданската защита и хуманитарната помощ.
В обучение по проекта участваха 42 доброволци на партньорските организации по проекта и на организациите на Червения кръст в Колумбия, Коста Рика, Парагвай и Косово.
Българският Червен кръст бе представен от доброволците Петя Боевска, Камелия Иванова и Мартин Заков и от Стана Илиева – експерт в отдел „Международни операции, програми и проекти“ на дирекция „Международно сътрудничество“ на БЧК.
Българските доброволци ще участват през 2013 г. в проекти на терен в състава на международни доброволчески екипи в Коста Рика, Парагвай и Косово.