НОВИНИ

08.11.2012 г.
Срещи на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ
Приключиха успешно международните мисии на 21 доброволци на европейски национални дружества, част от пилотен проект „Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ“, финансиран от Офиса за хуманитарна помощ към Европейската комисия. Партньори по проекта са Френският, Австрийският, Българският, Германският и Финландският Червен кръст, с подкрепата на МФЧК/ЧП.
Доброволците се събраха на заключителна среща с участието на представители на европейските дружества на Червения кръст, на МФЧК/ЧП, на Европейския офис на Червения кръст в Брюксел, ментори и представители на национални дружества от страни извън Европейския съюз. Участниците направиха преглед на поуките от пилотния проект и подготвиха препоръки за Европейската комисия в помощ на създаването на програма “Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ”, която ще стартира официално през 2013 г., след одобрение от правителствата на страните-членки и от Европейския парламент. В периода 2014-2020 г. Европейската комисия предвижда да изпрати на международни хуманитарни мисии 10 000 доброволци.
Заедно с представителите на националните дружества доброволците посетиха Европейския парламент и се срещнаха с г-жа Мишел Щрифлер, вицепрезидент на Комитета за развитието и постоянен докладчик за хуманитарната помощ. Те представиха резултатите от проектите, в които са участвали по време на своите мисии, и дадоха важни препоръки за бъдещето на доброволческата инициатива. Своите и на Червения кръст виждания за бъдещото функциониране на програмата доброволците споделиха и с европейския комисар за хуманитарна помощ и гражданска защита Кристалина Георгиева, както и с други представители на Европейската комисия.
В срещите в Брюксел участваха доброволките на БЧК Вероника Иванова и Десислава Русева, изпълнявали шестмесечни мисии в регионалните представителства на МФЧК/ЧП за Южна Африка и за Карибите и Петър Йовков – главен експерт в отдел „Международни операции, програми и проекти“ на дирекция „Международно сътрудничество“ на БЧК.