НОВИНИ

26.11.2012 г.
Швейцарски модел за интегрирани здравни и социални грижи по домовете
Българският Червен кръст, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Швейцарският Червен кръст осъществяват заедно проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който има за цел въвеждането в България на швейцарски модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
Във връзка с предстоящото откриване на Центрове „Домашни грижи“ в община Враца, община Оряхово, община Криводол и община Бяла Слатина и стартиране на предоставянето на услугата „домашни грижи“ в област Враца, Български Червен кръст организира кръгла маса, която ще се проведе на 27 ноември, от 10:00 часа, в гр. Враца, в Конферентната зала на Търговско-промишлената палата, ул. „Христо Ботев“ 24 с участието на:
  • Н. Пр. Регина Ешер – посланик на Конфедерация Швейцария в България;
  • Пепа Владимирова – областен управител, област Враца;
  • д-р Янко Здравков – депутат от 41 Народно събраниe, район Враца;
  • Доц. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК;
  • Д-р Димитър Ленков – главен секретар, Български лекарски съюз;
  • Милка Василева – председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи;
  • Пенка Георгиева – Българска асоциация за закрила на пациентите;
Представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Швейцарски Червен кръст, Община Враца, Община Оряхово, община Криводол, община Бяла Слатина, РД „Социално подпомагане“, РЗИ – Враца, лекари, здравни медиатори в област Враца и др.

По време на кръглата маса ще бъде предоставена информация за значението, специфичните цели на проекта, предоставяните услуги, очакваните резултати и за приноса на проекта за създаване на заетост и разширяване на услугите в общността.

Проектът се реализира с подкрепата на Конфедерация Швейцария в рамките на Швейцарския принос към разширяването на ЕС и е част от Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи относно услуги за предоставяне на грижи по домовете”.