НОВИНИ

22.11.2012 г.
Всички правоимащи ще получат полагащите им се хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС
Във връзка със закъснението на доставките на част от хранителните продукти по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица” уведомяваме медиите и обществеността, че всички бенефициенти, включени в списъците, ще получат полагаемите им се хранителни помощи.
Повече информация за промените в конкретните графици за раздаването по региони, както и за други подробности, свързани с програмата, може да се получи в областните структури на БЧК или в раздавателните пунктове на организацията.