НОВИНИ

13.11.2012 г.
Стартира нов сайт за издирвания на Международния комитет на Червения кръст
На 13 ноември стартира публично нов уебсайт, посветен на възстановяване на контакта между членовете на семейства, разделени от въоръжени конфликти, бедствия, миграция и др.
Посетете familylinks.icrc.org, за да откриете как работи сайтът и да научите повече за тежкото положение на хората, които са загубили контакт с близките си.

Този сайт ще е достъпен от цял свят и в него ще бъде публикувана актуална информация за службите издирвания към националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец. По този начин ще се улесни достъпът до информация на хората в различни точки на света и те ще могат да се ползват по-лесно от предоставяните услуги по възстановяване на семейните връзки в рамките на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.