НОВИНИ

09.11.2012 г.
Интеграцията на бежанци в България – предизвикателства пред местната власт
Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Върховният комисариат за бежанците към ООН и Българският Червен кръст организираха Кръгла маса на тема „Предизвикателства пред органите на местната власт при интеграцията на бежанци в България”.
В откриването на срещата участваха постоянният представител на Върховния комисар за бежанците към ООН г-н Ролан Франсоа Вейл, генералният директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов, Цветан Петров, директор на Интеграционния център към Държавната агенция за бежанците и зам.-кметът на Пловдив Георги Титюков.
Представителите на органите на местната власт се запознаха с процеса на интеграция на бежанците в България и с възможностите за взаимодействие между институциите, местната власт и неправителствените организации. В кръглата маса участваха представители на органите на местната власт и на регионалните дирекции „Социално подпомагане” от София, Пловдив, Сливен, Нова Загора, Хасково, Бургас и Варна, директорите на приемателните центрове за бежанци и на съответните областни организации на БЧК и на Съвета на жените бежанки.